Tytuły wystawowe wg FIFe

Tytuł wystawowy

Skrót tytułu

Uwagi

Champion

CH

Premier

PR

International Champion

IC

International Premier

IP

Grand International Champion

GIC

Grand International Premier

GIP

European Champion

EC

Wydawany do 31.12.2008

European Premier

EP

Wydawany do 31.12.2008

FIFe American Champion

FAC

Wydawany do 31.12.2008

FIFe American Premier

FAP

Wydawany do 31.12.2008

Supeme Champion

SC

Wydawany od 31.12.2008

Supreme Premier

SP

Wydawany od 31.12.2008

Junior Winner

JW

Scandinavian Winner

SW

World Winner

WW

Distinguished Merit

DM

Distinguished Sow Merit

DSM

Distinguished Variety Merit

DVMCertyfikaty wystawowe FIFe

Nazwa certyfikatu

Skrót

Certificat d'Aptitude au Championnat de Beauté

CAC

Certificat d'Aptitude au Premium de Beauté

CAP

Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté

CACIB

Certificat d'Aptitude au Premium International de Beauté

CAPIB

Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International de Beauté

CAGCIB

Certificat d'Aptitude au Grand Premium International de Beauté

CAGPIB

Certificat d'Aptitude au Championnat Supreme de Beauté

CACS

Certificat d'Aptitude au Premium Supreme de Beauté

CAPSKlasy wystawowe FIFe

Klasa

Nazwa klasy

Certyfikat

1

Supreme Champion (European Champion/FIFe American Champion)

-

2

Supreme Premier (European Premier/FIFe American Premier)

-

3

Grand International Champion

CACS

4

Grand International Premier

CAPS

5

International Champion

CAGCIB

6

International Premier

CAGPIB

7

Champion

CACIB

8

Premier

CAPIB

9

Otwarta

CAC

10

Kastraty

CAP

11

Juniorzy (6-10 miesięcy)

-

12

Kocięta (3-6 miesięcy)

-

13a

Nowicjat

-

13b

Klasa kontrolna

-

13c

Ustalenie kodu EMS

-

14

Kot domowy

-

We wszystkich kategoriach od klasy 1 do 12 koty podzielone są w dalszej kolejności zależnie od rasy, grupy kolorystycznej i płci.


Kategorie wystawowe FIFe

Kategoria I

Koty egzotyczne i perskie

EXO
PER

Kategoria II

Koty półdługowłose

ACL
ACS
MCO
NFO
RAG
SIB
NEM
TUA
TUV

Kategoria III

Koty krótkowłose

ABY
BEN
BML
BRI
BUR
CHA
CRX
CYM
DRX
EUR
GRX
JBT
KBL
KOR
MAN
MAU
OCI
RUS
SNO
SOK
SOM
SPH
DSP

Kategoria IV

Koty syjamskie i orientalne

BAL
OLH
OSH
SIA
SYL
SYS
PEB

Kategoria

Koty domowe

HCL
HCSGrupy kolorystyczne FIFe (MCO)

Grupa

Kod EMS

Grupa I

MCO n/a

Grupa II

MCO n/a 01/02/03/09

Grupa III

MCO n/a 22/23/24/25

Grupa IV

MCO n/a 01/02/03/09 22/23/24/25

Grupa V

MCO d/e/f/g
MCO d/e/f/g 22/23/24/25

Grupa VI

MCO d/e/f/g 01/02/03/09
MCO d/e/f/g 01/02/03/09 22/23/24/25

Grupa VII

MCO n/a/d/e s
MCO n/a/d/e s 22/23/24/25
MCO f/g s
MCO f/g s 22/23/24/25

Grupa VIII

MCO n/a/d/e s 01/02/03/09
MCO n/a/d/e s 01/02/03/09 22/23/24/25
MCO f/g s 01/02/03/09
MCO f/g s 01/02/03/09 22/23/24/25

Grupa IX

MCO wChampion (CH) / Premier (PR)

Aby uzyskać tytuł Championa lub Premiera, kot musi uzyskać:
- 3 (trzy) certyfikaty CAC, bądź odpowiadające mu CAP
- od 3 (trzech) różnych sędziów
- podczas 3 (trzech) krajowych lub międzynarodowych wystaw FIFe
Tytuł CH / PR umieszczany jest przed pełnym imieniem kota.

International Champion (IC) / International Premier (IP)

Aby uzyskać tytuł International Champion lub International Premier, kot musi uzyskać:
- 3 (trzy) certyfikaty CACIB, bądź odpowiadające mu CAPIB
- od 3 (trzech) różnych sędziów
- w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach
- podczas 3 (trzech) międzynarodowych wystaw FIFe
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 2 (dwa) certyfikaty CACIB lub odpowiadające im CAPIB. Tytuł IC / IP umieszczany jest przed pełnym imieniem kota.

Grand International Champion (GIC) / Grand International Premier (GIP)

Aby uzyskać tytuł Grand International Champion lub Grand International Premier, kot musi uzyskać:
- 6 (sześć) certyfikatów CAGCIB, bądź odpowiadające mu CAGPIB
- od co najmniej 3 (trzech) różnych sędziów
- w co najmniej 3 (trzech) różnych krajach
- podczas 6 (sześciu) lub międzynarodowych wystaw FIFe
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 4 (cztery) certyfikaty CAGCIB lub odpowiadające im CAGPIB.
LUB
Aby uzyskać tytuł Grand International Champion lub Grand International Premier, kot musi uzyskać:
- 8 (osiem) certyfikatów CAGCIB, bądź odpowiadające mu CAGPIB
- od co najmniej 4 (czterech) różnych sędziów
- w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach
- podczas 8 (ośmiu) międzynarodowych wystaw FIFe
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 (siedem) certyfikatów CAGCIB lub odpowiadające im CAGPIB.
Tytuł GIC / GIP umieszczany jest przed pełnym imieniem kota.

Supreme Champion (SC) / Supreme Premier (SP)

Aby uzyskać tytuł Supreme Champion lub Supreme Premier, kot musi uzyskać:
- 9 (dziewięć) certyfikatów CACS, bądź odpowiadające mu CAPS
- od co najmniej 3 (trzech) różnych sędziów
- w co najmniej 3 (trzech) różnych krajach
- podczas 9 (dziewięciu) międzynarodowych wystaw FIFe
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 (siedem) certyfikatów CACS lub odpowiadających im CAPS.
LUB
Aby uzyskać tytuł Supreme Champion lub Supreme Premier, kot musi uzyskać:
- 11 (jedenaście) certyfikatów CACS, bądź odpowiadające mu CAPS
- od co najmniej 6 (sześciu) różnych sędziów
- w co najmniej 2 (dwóch) różnych krajach
- podczas 11 (jedenastu) międzynarodowych wystaw FIFe
W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 10 (dziesięć) certyfikatów CACS lub odpowiadających im CAPS.
Tytuł SC / SP umieszczany jest przed pełnym imieniem kota.Best in Variety (BIV)

Best in Variety przyznane zostanie przez sędziego wśród kotów z tej samej grupy kolorystycznej, bez względu na wiek czy płeć, pod warunkiem obecności przynajmniej 3 kotów w tej samej grupie kolorystycznej.
W przypadku większej ilości rywalizujących kotów można przyznać maksymalnie 3 tytuły BIV (kocięta 3-6 miesięcy, juniorzy 6-10 miesięcy, i koty dorosłe), przy zastosowaniu reguły wymienionej powyżej.
Kastraty powyżej 10. miesiąca rywalizują osobno między sobą o tytuł BIV kastratów
Aby otrzymać tytuł BIV, kot musi uzyskać co najmniej 95 punktów.
Sędzia ma wolny wybór, aby zrezygnować z przeprowadzenia BIV, jeśli wystawiane koty nie są w odpowiednio dobrej kondycji, jednakże nie można odmówić przeprowadzenia BIV, jeśli kot uzyskał w ocenie konieczne 95 punktów.

Nominacja do Best in Show (NOM)

Każdy sędzia może nominować jednego z ocenianych przez siebie kotów w każdej sędziowanej kategorii:
- dorosły kocur
- dorosła kotka
- dorosły kastrat
- dorosła kastratka
- młodzież 6-10 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)
- kocięta 3-6 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)
Koty domowe mogą być nominowane bez względu na wiek w kategoriach:
- krótkowłosy kocur
- krótkowłosa kotka
- długowłosy kocur
- długowłosa kotka

Best in Show (BIS)

Koty w Best in Show mogą być wybrane spośród kotów:
- wszystkich: kategorii I, II, III, i IV razem wziętych
- osobno: kategorie I, II, III, i IV.
W każdej kategorii można przydzielić tytuł Best in Show dla:
- dorosłego kocura
- dorosłej kotki
- dorosłego kastrata
- dorosłej kastratki
- juniora 6-10 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)
- kociaka 3-6 miesięcy (bez podziału ze względu na płeć)
Decyzją organizatora:
- kocur z tytułem Best in Show i kotka z tytułem Best in Show mogą rywalizować między sobą o tytuły Best in Show i Best in Show Opposite Sex (BOS)
- kastrat z tytułem Best in Show i kastratka z tytułem Best in Show mogą rywalizować między sobą o tytuły Best in Show i Best in Show Opposite Sex (BOS)
Koty domowe mogą uzyskać maksymalnie 2 tytuły Best in Show:
- Best in Show kotów krótkowłosych i Best in Show kotów długowłosych, lub: - Best in Show kotka domowa i Best in Show kocur domowy,
lub:
- Best in Show kot domowy.

Best In Category (BIC)

Kandydatami do tytułu Best In Category (Najlepszy kot kategorii) sa koty z tytułami Best in Show danej kategorii, czyli Best Adult (najlepszy kot dorosły), Best Neuter (najlepszy kastrat), Best Junior (najlepszy kot w klasie młodziey) oraz Best Kitten (najlepszy kociak). Te koty sa porównywane pod katem tytułu Best in Category.

Best of the Best (BOB)

Do tytułu Best of the Best (Najlepszy z najlepszych) kandyduja koty z tytułem Best in Category. Sedziowie wyłaniaja zwyciezce, któremu zostaje przyznany tytuł Best of the Best.Distinguished Merit (DM)

Tytuł FIFe "Distinguished Merit (DM)" uzyskiwany jest przez kota zgodnie z następującymi zasadami:
- Wymagana ilość kotów potomnych z tytułami IC/IP lub wyższymi lub DM wynosi minimum 5 dla kotek i minimum 10 dla kocurów
- Ważne są tylko tytuły zarejestrowane w FIFe
- Właściciel może ubiegać się o uznanie tytułu "DM" w taki sam sposób, w jaki ubiega się o uznanie innych istniejących tytułów
Tytuł "DM" umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Distinguished Show Merit (DSM))

Tytuł ten przyznawany jest tylko na wystawach międzynarodowych, i tylko kotom dorosłych ras w pełni uznanych przez FIFe, oraz kotom domowym.
Aby uzyskać tytuł DSM, kot musi wygrać co najmniej 10 razy Best in Show (BIS) lub Best in Show Opposite Sex (BOS), w klasach 1-10 lub w w klasie 14.
Najkrótszy okres do zdobycia kwalifikacji do tytułu wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym Best in Show lub Best in Show of Opposite Sex a dziesiątym. Okres ten służy zapobieżeniu uzyskania przez kota tytułu zbyt szybko.
Tytuł "DSM" umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Junior Winner (JW)

Tytuł dostępny jest jedynie na międzynarodowych wystawach, i tylko dla kotów w pełni uznanych ras.
Aby uzyskać tytuł,kot musi wygrać Best in Show minimum 5 razy w klasach 11 i/lub 12.
Tytuł "JW" umieszczany jest po pełnym imieniu kota.

Distinguished Variety Merit (DVM)

Kwalifikacje do tytułu można zdobywać na krajowych i międzynarodowych wystawach i dostępny jest dla kotów w odmianach kolorystycznych w pełni uznanych bądź wstępnie uznanych.
Aby uzyskać tytuł, kot musi wygrać BIV co najmniej 10 razy w klasach 1-12.
Najkrótszy okres do zdobycia kwalifikacji do tytułu wynosi dwa lata i jeden dzień pomiędzy pierwszym Best in Variety a dziesiątym. Okres ten ma uniemożliwić uzyskanie przez kota tytułu zbyt szybko.
Tytuł "DVM" umieszczany jest po pełnym imieniu kota.World Winner (WW)

Każdy kot wygrywający Best In Show na Wystawie Światowej otrzymuje tytuł Word Winner (WW), ze wskazaniem roku, w którym go uzyskał.
Tytuł "WW" + rok uzyskania umieszczany jest przed pełnym imieniem kota i przed innymi tytułami kota.

Źródło: Opracowano na podstawie Regulaminu Wystawowego FIFe, Regulaminu Hodowlanego FIFe oraz http://fifeweb.orgKONTAKT:

Agata Kozłowska
tel.: +48 693 465 475
e-mail: tinwerina@gazeta.pl
Sosnowiec

Design by morigan © 2007-2018 All rights reserved